7 Women and a Murder (2022) 7 สตรี 1 ฆาตกรรม

  • ผู้หญิง 7 คนต้องเจอกับคดีฆาตกรรมปริศนา “7 Women and a Murder” ใครคือฆาตกรและอะไรคือแรงจูงใจในการฆาตกรรม เมื่อหัวหน้าครอบครัวของพวกเขาถูกแทง ผู้หญิง 7 คนซึ่งแต่ละคนมีแรงจูงใจซ่อนเร้น ต้องติดอยู่ในคฤหาสน์เพื่อไขปริศนาการฆาตกรรมของเขา

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง