A Man of Action (2022) อะ แมน ออฟ แอ็คชั่น

  • “A Man of Action” ซึ่งเราเดินตามรอยเท้าของ Lucio ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการอนาธิปไตยในยุโรป จากจุดเริ่มต้นอันต่ำต้อยของเขาในฐานะช่างก่ออิฐที่ผันตัวมาเป็นโจรปล้นธนาคาร สู่การเป็นผู้นำในหนึ่งในกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดในศตวรรษที่ผ่านมา แต่ลูซิโอจะต้องเลือกระหว่างกลุ่มผู้นิยมอนาธิปไตยกับการปกป้องตัวเขาเอง

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง