A Night at the Kindergarten (2022) คืนหนึ่งในชั้นอนุบาล

  • “A Night at the Kindergarten” ชายหนุ่มคนหนึ่งล้มการซ้อมละครของโรงเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มครูและผู้ปกครองนอกรีตไล่ลูกชายของแฟนสาวออก การซ้อมชุดอนุบาลของการแสดงประสูติกลายเป็นการตัดสินเด็กซนวัย 5 ขวบ ซึ่งปกป้องโดยคู่หูแม่ของเด็กชาย .

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง