A Tourist s Guide to Love (2023) คู่มือรักฉบับนักท่องเที่ยว

  • ผู้บริหารคนหนึ่งต้องเลิกราอย่างไม่คาดคิดเมื่อได้รับมอบหมายให้ไปสืบสวนและศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเวียดนามจากหนังสือ “คู่มือรักฉบับนักท่องเที่ยว” ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องความรักและความรู้สึกของนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารคนนี้ตัดสินใจยอมรับงานและพบว่าการทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเวียดนามเป็นโอกาสที่น่าตื่นเต้นและท้าทาย ไม่เพียงแค่ได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของชาวเวียดนาม แต่ยังได้พบเจอกับความสามารถในการแก้ไขปัญหาและการทำงานร่วมกับผู้อื่นที่เป็นประสบการณ์ที่อร่อยอีกด้วย

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง