Art of the Devil (2004) คนเล่นของ

  • ที่บ้านนายประธาน สถาปนิกชื่อดัง พบว่ามีคนชายหนุ่มอยู่ในสภาพที่เจ็บป่วยอย่างรุนแรง ตำรวจทันทีที่เห็นเหตุการณ์นี้จึงเรียกทีมแพทย์เข้ามาให้การช่วยเหลือ นายประธานเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงการสถาปนิกและเป็นบุคคลสำคัญในชุมชน ทำให้เหตุการณ์นี้เป็นที่พูดถึงและเป็นกระแสข่าวใหญ่ในหมู่บ้าน ตำรวจได้เริ่มสอบสวนเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพของคนชายหนุ่มที่ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง