Art of the Devil 3 ลองของ 2 2008

  • ครูพนอ (นภคปภา นาคประสิทธิ์) เป็นครูสาวที่มีความสวยและมั่งคั่ง ชีวิตของเธอต่างจังหวัดเหมือนกับครูทั่วไป แต่ความเป็นสาวสวยของเธอกลับทำให้เธอต้องเผชิญกับปัญหาที่ไม่คาดคิด พบกับคนที่มารุมรักและทำให้เธอถูกทำร้ายทั้งกายและจิตใจ ครูพนอยังต้องรับมือกับการถูกข่มขืนจากครูอีกด้วย นอกจากนี้เธอยังต้องพยายามให้เข้ากับเหล่านักเรียนชายมัธยมในโรงเรียน ที่มองเธอเป็นแค่วัตถุสวยงามในสายตาของพวกเขา แม้ว่าเธอจะต้องเจอกับความยากลำบากเหล่านี้ ครูพนอก็ยังคงทำหน้าที่เป็นครูอย่างสมบูรณ์และอุปการะความรู้ให้กับนักเรียนของเธออย่างเต็มความสามารถ

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง