ATM2 (2013) คู่เว่อ..เออเร่อ..เออรัก

  • เมื่อเสือและ Jib เข้าสู่สถานะคู่สมรสแล้ว สิ่งที่เสือกำลังทำคือกลายเป็นสื่อกลางที่มีพลังของภาคต่อของหนัง “คู่เว่อ..เออเร่อ..เออรัก 2” ในขณะที่ Jib ที่เคยเป็นหัวหน้าสายลับก็เปลี่ยนไปเป็นแม่บ้านที่ทำหน้าที่เพียงการล้างเสื้อผ้าและขับรถเพื่อส่งเพื่อนไปทำงานเท่านั้น แม้ว่าภาระผูกพันเหล่านี้อาจจะดูไม่น่ากลัว แต่ก็ยังคงมีความเชื่อถือกับคู่สมรสเนื่องจากเขาไม่สามารถเป็นแหล่งสนับสนุนทางการเงินที่เรียกว่า “ATM2” ได้

ตัวเล่นหลัก