Baby Driver (2017) จี้ [เบ] บี้ปล้น

  • ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นการเล่าเรื่องราวของ Baby หนุ่มคนหนึ่งที่มีอาชีพในการขับรถหนีให้กับแก๊งค์อาชญากร ซึ่งเขาต้องฟังเพลงอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยในการรักษาโรคหูอื้อที่เขาเป็นมาตั้งแต่วัยเด็ก ในภาพยนตร์นี้ Baby จะต้องเข้าร่วมในการปล้นครั้งสุดท้ายที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเหตุการณ์นี้จะทำให้เขาต้องพยายามพ้นจากการล่วงละเมิด และปกป้องคนรักของเขาให้ปลอดภัย ภาพยนตร์เรื่องนี้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและการกระตุ้นอารมณ์ และเอ็นเซล เอลก็อตให้ความสมจริงและเสถียรในบทบาทของ Baby อย่างยอดเยี่ยม ดูหนังเรื่องนี้ได้ที่ fanmovie4k

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง