Black and White The Dawn of Assault (2012) คู่มหาประลัย อุบัติการณ์ถล่มเมือง

  • ในภาพยนตร์ “Black and White The Dawn of Assault” เราได้พบกับตำรวจผู้ไม่เกรงกลัวต่อความตายที่มีความกล้าหาญและเชื่อมั่นในความจริงเพียงข้อเดียวเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับอันตรายหรือเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิต ตำรวจคนนี้กล้าที่จะทำทุกอย่างเพื่อความรักของเขา และพร้อมที่จะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเพื่อปกป้องคู่รัก ไม่เพียงแค่เกรงกลัวความตายที่สุด อันธพาลผู้กลัวความตายที่สุดกลับเป็นผู้เสี่ยงต่ออันตรายถึงชีวิตของตัวเขาเอง และเขาพยายามทำทุกอย่างให้ได้ความรักที่เขาต้องการ ตำรวจผู้ไม่เกรงกลัวต่อความตายสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เราทั้งหลายที่จะเชื่อมั่นในตัวเราเองและต่อสู้เพื่อความรักของเราได้อย่างกล้าหาญและมั่นคง

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง