City Hunter Shinjuku Private Eyes (2019) ซิตี้ฮันเตอร์ โคตรนักสืบชินจูกุ ‘บี๊ป’

  • ซิตี้ฮันเตอร์ โคตรนักสืบชินจูกุ ‘บี๊ป’ เป็นนักอาชญาวิทยาส่วนตัวที่ถูกจ้างให้รักษาความปลอดภัยให้กับหญิงสาวของนักวิจัยในเขตชินจูกุ เขามีความชำนาญในการเป็นนักแม่นปืนและนักวิเคราะห์เอกชน ซิตี้ฮันเตอร์ โคตรนักสืบชินจูกุ ‘บี๊ป’ ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในชั่วโมงเร่งด่วนเมื่อเกิดอุบัติเหตุที่น่าสงสัยและต้องการการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว ด้วยความเฉลียวฉลาดและความชำนาญในการวิเคราะห์ บี๊ปมักจะสาบานคดีที่ซับซ้อนและท้าทายได้อย่างมืออาชีพ และรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้าของเขาอย่างมืออาชีพ

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง