Cocaine Bear (2023) หมีคลั่ง

  • ในป่าจอร์เจียที่เรียกว่า “Cocaine Bear” ตำรวจ อาชญากร “หมีคลั่ง” นักท่องเที่ยว และวัยรุ่นกลุ่มแปลกๆ ได้รวมตัวกันเพื่อสำรวจเหตุการณ์ที่ทำให้หมีดำตัวใหญ่ถูกสังหารหลังจากที่กินโคเคนโดยไม่ได้ตั้งใจ เรื่องราวนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในปี 1985 เมื่อเครื่องบินของนักวิ่งค้ายาตกลงอากาศแล้วโคเคนหายไป และหมีดำที่ได้กินโคเคนนั้นเป็นเหตุสร้างความสิ้นหวังให้กับเจ้าของยาและกลุ่มคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง