Copying Beethoven (2006) ฝากใจไว้กับบีโธเฟ่น

  • ในปี 1824 เบโธเฟน “ฝากใจไว้กับบีโธเฟ่น” (เอ็ด แฮร์ริส) กำลังเล่นซิมโฟนีหมายเลขเก้าของเขาเสร็จ เขาเป็นโรคหูหนวก ความเหงา และการบาดเจ็บส่วนตัว แอนนา โฮลต์ซ (ไดแอน ครูเกอร์) นักลอกเพลงคนใหม่รับหน้าที่ช่วยนักแต่งเพลงเตรียมโน้ตเพลงซิมโฟนีสำหรับการแสดงครั้งแรกให้เสร็จ แอนนาเป็นผู้ช่วยที่มีความสามารถในการเขียนเพลงและการออกแบบเสียงที่น่าประทับใจ และเธอทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและช่วยให้บีโธเฟนสามารถดำเนินการต่อไปในการแสดงครั้งแรกของเขาได้อย่างประสบความสำเร็จ

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง