Decibel (2022) ลั่นระเบิดเมือง

  • Decibel “ลั่นระเบิดเมือง” เป็นภาพยนตร์แอคชั่นสยองขวัญที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับนักออกแบบระเบิดที่ต้องการยึดครองใจกลางเมืองด้วยระเบิดพิเศษที่จะระเบิดเมื่อเสียงดังขึ้น และอดีตรองผู้บัญชาการทหารเรือที่ตกเป็นเป้าหมายของเขา

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง