Decision to Leave (2022) ฆาตกรรมรัก หลังเขา

  • นักสืบที่ได้รับมอบหมายให้สืบสวนการตายของชายคนหนึ่งบนภูเขาได้พบกับภรรยาลึกลับของเขาที่เสียชีวิตอยู่ในระหว่างการสืบสวน สิ่งที่ทำให้เครื่องมือตรวจสอบต่างๆ และหลักฐานที่พบบนยอดเขากลายเป็นความลึกลับ เป็นการสะท้อนถึงความซับซ้อนและความเร้นรำความลับของภรรยา ว่าเธอเป็นผู้กระทำความร้ายหรือไม่ การตัดสินใจว่าชายคนนี้กระโดดหรือถูกผลักลงมาจึงกลายเป็นปัญหาอันยากจนและต้องใช้การวิเคราะห์และการสืบสวนอย่างตั้งใจ เพื่อหาคำตอบที่แท้จริงในคดี “ฆาตกรรมรัก หลังเขา” ที่เกิดขึ้นบนยอดเขาในเกาหลีใต้

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง