Doraemon Nobita’s Little Star Wars 2021 (2022) โดราเอมอน ตอน สงครามอวกาศจิ๋วของโนบิตะ 2021

  • วันหนึ่ง “Doraemon Nobita’s Little Star Wars 2021” โนบิตะหยิบจรวดขนาดเล็กที่มนุษย์ต่างดาวรูปร่างคล้ายมนุษย์ขนาดเล็กชื่อปาปิออกมา เขามายังโลกจากดาวเคราะห์ชื่อ Pirika เพื่อหลบหนีจากกองทัพ PCIA ที่ชั่วร้าย ในตอนแรก โดราเอมอนและเพื่อนๆ

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง