Dragon Ball Z The Movie The Return of Cooler (1992) การกลับมาของคูลเลอร์

  • เข้าใจถึงความสำคัญของการกลับมาของคูลเลอร์ ซึ่งเป็นตัวละครที่เคยปรากฎในภาค Dragon Ball Z กลับมาในภาพยนตร์เรื่อง “Dragon Ball Z The Movie The Return of Cooler” ในฐานะหุ่นยนต์ที่สามารถกลับคืนชีวิตของตัวเองได้ ในเรื่องนี้ คูลเลอร์กลับมากดขี่ผู้คนในเมืองนิวนาเม็ก ซึ่งทำให้กลุ่มของโกคูและพวกพ้องต้องเข้ามาช่วยเพื่อต่อสู้กับเขา นอกจากนี้ เรื่องราวยังเกี่ยวข้องกับการโจมตีของดาวเคราะห์โลหะขนาดใหญ่และกองทัพหุ่นยนต์ที่มีความอันตรายอยู่ด้วย และเดนเด้ยซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์นามีก็ต้องร่วมมือกับกลุ่มนี้เพื่อค้นหาวิธีในการต่อสู้กับคูลเลอร์และกองทัพของเขา

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง