Fortress Sniper’s Eye (2022) ชำระแค้นป้อมนรก ปฏิบัติการซุ่มโจมตี

  • “Fortress Sniper’s Eye” โรเบิร์ต คาร์เตอร์ ไมเคิลส์ เจ้าหน้าที่ซีไอเอที่เกษียณอายุแล้วและพอล ลูกชายของเขา มุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ขึ้นใหม่หลังจากการเผชิญหน้าครั้งยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้ายในการปกป้องฐานลับที่มีความปลอดภัยสูง

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง