FullMetal Alchemist (2017) แขนกลคนแปรธาตุ

  • พี่น้องนักเล่นแร่แปรธาตุสองคนออกตามหาศิลาอาถรรพ์หลังจากความพยายามที่จะชุบชีวิตแม่ที่ตายไปแล้วกลับผิดพลาดอย่างน่าสยดสยอง “แขนกลคนแปรธาตุ” เนื้อเรื่องเกิดขึ้นในต้นศตวรรษที่ 20 ในความเป็นจริงที่การเล่นแร่แปรธาตุเป็นเรื่องจริง

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง