Ghislaine Maxwell: Filthy Rich (2022)

  • จากผู้สร้างภาพยนตร์ Jeffrey Epstein: Filthy Rich ภาพยนตร์เรื่องนี้นอกเหนือไปจากพาดหัวข่าวของคดี “Ghislaine Maxwell: Filthy Rich” เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของผู้สมรู้ร่วมคิดลึกลับของ Epstein ซึ่งเผยให้เห็นว่าชนชั้นและสิทธิพิเศษของเธอปกปิดลักษณะที่เป็นนักล่าของเธออย่างไร

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง