Happiness for Beginners (2023) ความสุขสำหรับมือใหม่

  • เฮเลนเป็นหญิงสาวที่ลงทะเบียนเข้ารับการศึกษาในหลักสูตร “เอาชีวิตรอดในถิ่นทุรกันดาร: ความสุขสำหรับมือใหม่” หลังจากที่เธอได้ผ่านพ้นการหย่าร้างกับคู่สมรสเก่าไปแล้วหนึ่งปี เธอได้รับประสบการณ์ที่สำคัญจากสิ่งที่เธอเผชิญพบว่าบางครั้งคุณจะต้องหลงทางหรือการเปลี่ยนแปลงเพื่อค้นหาตัวตนแท้จริงของเธอเอง การศึกษาในหลักสูตรนี้ได้ช่วยให้เฮเลนเรียนรู้ถึงความสำคัญของการยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการออกไปค้นหาความสุขใหม่ในชีวิตที่เธอต้องการ

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง