If cat Disappear From The World (2016) ถ้าแมวตัวนั้นหายไปจากโลกนี้

  • เบื่องต้น บุรุษไปรษณีย์นี้ต้องเผชิญกับความสูญเสียที่ทรงจำกับเขาอย่างเศร้าโศก เพียงแค่เพิ่งถูกแฟนทิ้งไปไม่นาน และยังต้องเผชิญกับโรคร้ายที่ไม่มีทางรักษาที่กำลังทำให้เขาอ่อนเพลียและบ่อยครั้งต่อเนื่อง แต่เพื่อนสนิทที่สุดของเขาคือแมวจรจัดที่มากับเขาในสถานการณ์ที่สลบสลาย เป็นเพียงแรงบันดาลใจเล็กๆ น้อยๆ ที่ช่วยให้เขายืนยั้งต่อความเศร้าโศกที่กำลังจะทำให้เขาล้มลงได้ แต่ในคืนที่เขาเข้าสู่ช่วงรอยตาย มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ธรรมดาเกิดขึ้น เขาได้รับข้อเสนอจากยมทูตที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อน ที่จะช่วยเขายืดชีวิตต่อไป แต่ต้องแลกกับของ 1 ชิ้นที่มีค่ามาก โดยเมื่อเขายกให้ยมทูตของความทรงจำเกี่ยวกับของสิ่งนั้น ความทรงจำที่เขาเก็บรักษามานานๆ ก็จะหายไปตามธรรมชาติของการแลกเปลี่ยน

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง