Indiana Jones : Raiders of the Lost Ark 1 (1981) ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า 1

  • ในปี 1936 นักบรรพชีวินวิทยาและผู้เดินเท้าท่องไปทั่วโลก “ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า 1” ได้รับการจัดหาจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาให้สแกนหาหีบพันธสัญญา พ.ศ. 2479 ดร. อินเดียนาโจนส์ (แฮร์ริสันฟอร์ด) ผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านโบราณวัตถุที่ชอบไล่ล่าโชคชะตาจากทั่วโลกคราวนี้เขาต้องมองหาหีบของกฎที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อาจมีอยู่ในภูเขาสูงสุดของโลก ภูเขาเหล่านี้เป็นเขตห้ามที่ยากต่อการเข้าถึงและมีความลึกลับอันน่าตื่นเต้น ด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญของเขาในการค้นหาและการศึกษาโบราณวัตถุ ดร. อินเดียนาโจนส์จึงมีความหวังที่จะพบกับหีบพันธสัญญาที่มีค่ามากมายอย่างอยู่ที่ภูเขาสูงสุดของโลกนี้