Its a Summer Film (2021) เกือบจะไม่ได้ฉายแล้วหน้าร้อนนี้

  • เด็กนักเรียนหญิงที่รู้สึกแย่กับแนวรอมคอมที่สร้างโดย Film Club จึงตัดสินใจที่จะออกเดินทางกับเพื่อนๆ เพื่อสร้างภาพยนตร์ซามูไรเพื่อแข่งขันกับเรื่องนี้ ขั้นตอนแรกที่เธอพบคือการโน้มน้าวคนแปลกหน้าลึกลับให้มารับบทนำในภาพยนตร์ของเธอ ความรู้สึกของเธอเกี่ยวกับคนนี้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากความไม่พอใจให้กลายเป็นความสนใจและความต้องการให้คนนี้มาเข้าร่วมในโครงการของเธอ ซึ่งนอกจากจะเป็นช่วงเวลาที่มีความร่วมมือและการพบปะผู้คนใหม่ ยังเป็นโอกาสที่เธอได้เรียนรู้ถึงการทำงานกับผู้อื่นและความสำคัญของการเปิดรับความแตกต่างในทีมงาน

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง