It’s My Life (2020) ชีวิตเป็นของเรา

  • รีเมคจาก Bommarillu (2006) “ชีวิตเป็นของเรา” เป็นภาพยนตร์ที่สร้างความสนใจในความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกของเขา ในเรื่องราวนี้ พ่อของลูกชายที่ชื่อ Abhishek “Abhi” Sharma เป็นหนุ่มสาวที่มีพลังงานมากและมีความสามารถในการทำงาน แต่เขาต้องเผชิญกับการควบคุมของพ่อที่มากเกินไป พ่อของเขามักจะแทรกแซงในชีวิตของ Abhi และทำให้เขารู้สึกขมขื่น ว่าจะทำตามความฝันของตัวเองหรือฟังคำแนะนำของพ่อ เขาต้องตัดสินใจเองว่าชีวิตของเขาเป็นของเขาเองหรือไม่ ในที่สุด Abhi ต้องหาวิธีที่จะแสร้งแฉเขาให้พ่อเข้าใจถึงความสำคัญของความเป็นตัวเองในชีวิตของเขา

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง