Jung_E (2023) จอง_อี

  • ในศตวรรษที่ 22 ที่โลกไม่เอื้ออำนวยในการดำเนินชีวิตอย่างปกติ สงครามกลางเมืองเกิดขึ้นอย่างรุนแรง ผลของสงครามนี้เกิดจากการโคลนสมองของทหารชั้นยอดเพื่อสร้างหุ่นยนต์รับจ้างที่สามารถต่อสู้แทนกองทัพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้มีการควบคุมและส่งเสริมอำนาจของกลุ่มทหารชั้นยอดในระดับที่สูงขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโดยส่วนใหญ่ที่เกิดจากการปนเปื้อนของมลพิษและการเผาไหม้ของพลังงานที่ไม่ยั่งยืน ทำให้โลกกลายเป็นที่อาศัยไม่ได้ มนุษย์ต้องการหาทางเอาชีวิตรอดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทำลายเสียหายอย่างร้ายแรง สงครามกลางเมืองและการสร้างหุ่นยนต์รับจ้างเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยที่มนุษย์ต้องเผชิญหน้าในขณะที่พยายามทำให้ชีวิตยังคงอยู่ได้ในโลกที่ทุกวันนี้กลายเป็นภาพซึ่งเต็มไปด้วยความอันตรายและความหวาดกลัว

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง