Khun Pun 2 ขุนพันธ์ 2 2018

  • ในสภาวะที่กฎหมายอ่อนแอและคนชั่วครองเมืองกำลังครอบครองพื้นที่ภาคกลางอย่างไร้ความยุติธรรม ความดีจึงกลับตาลปัตรและขุนพันธ์ก็ต้องจับคำสัตย์ข้างโจรเพื่อปกป้องสิทธิและความยุติธรรมของประชาชน อิทธิพลแห่งเสือฝ้ายและเสือใบสร้างความกลัวให้กับคนในพื้นที่ ที่ทำให้ทั้งหมู่เครือข่ายแกร่งและเป็นอันตราย แต่ขุนพันธ์กล้าที่สุดจึงยังพยายามต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและสิทธิของประชาชน

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง