Krasue: Inhuman Kiss (2019) แสงกระสือ

  • ในเรื่องราว “Krasue: Inhuman Kiss” เมืองหนึ่งที่ห่างไกลกลับกลายเป็นสถานที่ที่มืดมนต์เมื่อหญิงสาวจากโรงเรียนมัธยมถูกประสบกับภาวะ Krasue ภายหลังจากที่เธอได้รับการระบาดของโรคนี้ในเวลาเย็น ภาพลวงตัวของหัวเรือนของเธอที่แยกออกจากตัวเธอเองและไล่ตามเนื้อและเลือดก่อให้เกิดความสะท้อนในชุมชน ชาวเมืองต่างตกใจกับสิ่งที่เคยถือว่าเป็นการดำเนินชีวิตที่ธรรมดาของชาวเมืองและจึงต้องเผชิญกับการล่าลงของ Krasue ซึ่งเริ่มเกิดขึ้นอย่างหวาดเสียวในเรื่องราวนี้