Midnight (2021) คืนฆ่าไร้เสียง

  • ฆาตกรต่อเนื่องไล่ตามผู้หญิงหูหนวกอย่างไร้ความปราณีไปตามถนนในเกาหลีใต้หลังจากที่เธอเห็นการก่ออาชญากรรมอันโหดร้ายของเขา “คืนฆ่าไร้เสียง” อันตรายพบช่องว่างระหว่างเพชฌฆาตโรคจิตกับหญิงสาวที่หูตึง Kyeong-mi

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง