Mission: Impossible 1 (1996) ผ่าปฏิบัติการสะท้านโลก ภาค 1

  • ผลงานของเดอพัลมาเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอจากทีวีซีรีส์ชื่อดังของอเมริกาที่ชื่อว่า “ผ่าปฏิบัติการสะท้านโลก ภาค 1” ที่เป็นที่รู้จักในช่วงยุคซิกส์ตีส์ ภาพยนตร์นี้มีการใช้เทคนิคพิเศษที่สะดุดตาและทันสมัย ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยใช้งบประมาณใหญ่จากผู้สร้างหนังฮอลลีวูด ซึ่งทำให้ภาพยนตร์นี้มีคุณภาพสูงและเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง