Mission: Impossible Dead Reckoning Part One (2023) มิชชั่น อิมพอสซิเบิ้ล 7 ล่าพิกัดมรณะ

  • ใน “อีธาน “มิชชั่น อิมพอสซิเบิ้ล 7 ล่าพิกัดมรณะ” ฮันต์และทีม IMF ของเขาต้องตามหาอาวุธอันตรายก่อนที่มันจะตกไปอยู่ในมือคนผิด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ “Mission: Impossible Dead Reckoning Part One” อีธาน ฮันท์ กลับมาสู่ภารกิจที่อันตรายที่สุดของเขา ฮันต์ต้องเผชิญหน้ากับการต่อสู้และการผจญภัยที่ไม่มีวันหยุดพัก ภารกิจนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากอาวุธอันตรายนี้สามารถกระทำความเสียหายให้กับมวลมนุษยชาติได้ ฮันต์และทีมของเขาต้องใช้ความชาญฉลาดและความสามารถพิเศษในการต่อสู้เพื่อตรวจสอบและระงับอาวุธนี้อย่างรวดเร็ว ภารกิจนี้เป็นที่เร่งด่วนและฮันต์จะต้องใช้ความรอบคอบในการวางแผนและปฏิบัติตามมันเพื่อให้สำเร็จได้ ดูหนังเรื่องนี้ได้ที่ fanmovie4k