My Broken Mariko (2022) แด่มาริโกะของฉัน

  • ใน “My Broken Mariko”, Tomoyo Shiino เป็นผู้หญิงที่ทำงานในสำนักงาน เธอมีชีวิตที่สงบสุขจนวันหนึ่งเธอได้รับความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเมื่อเธอดูข่าวทางทีวีว่า Mariko Ikagawa เพื่อนสนิทของเธอฆ่าตัวตาย ทั้งคู่ได้เรียนจบจากโรงเรียนมัธยมเดียวกัน โทโมโยะรู้ว่ามาริโกะถูกทารุณโดยพ่อของเธอเป็นเวลานาน ความเสียหายและความทุกข์ใจที่ Tomoyo รู้สึกต่อการสูญเสียคนที่เธอรัก ได้กระตุ้นเธอให้เริ่มการผจญภัยในการตามหาความจริงเกี่ยวกับความตายของ Mariko และความทรงจำที่ซ่อนอยู่ในอดีตที่ทั้งคู่แบ่งปัน