Operation: Nation (Kryptonim: Polska) (2022)

  • เขาอาศัยอยู่ใน Bialystok “Operation: Nation (Kryptonim: Polska)” และเป็นสมาชิกของ Radical Youth Association หรือ ZMR ที่เรียกสั้นๆว่า ZMR เขาไม่ใช่คนหัวรุนแรงแต่เขาเข้าร่วมกับกลุ่มชาตินิยมเพื่อก้าวหน้าสู่เป้าหมายของเขา การเป็นสมาชิกในองค์กรนี้ทำให้เขามีความแข็งแกร่งและมีเป้าหมายที่ชัดเจน ความสัมพันธ์กับสมาชิกใน ZMR ช่วยให้เขาได้รับการสนับสนุนและแรงบันดาลใจในการทำสิ่งที่เขาเชื่อว่าถูกต้อง

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง