Oppenheimer (2023) ออพเพนไฮเมอร์

  • เจ. โรเบิร์ต ออพเพนไฮเมอร์ เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระเบิดปรมาณูในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ในช่วงวัยเด็กของเขา เจ. โรเบิร์ต ออพเพนไฮเมอร์ ต้องจัดการกับความคิดถึงบ้านและความวิตกกังวลที่ห้องทดลองคาเวนดิชซึ่งเป็นสถานที่ที่เขาทำงานอยู่ เขาเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องเป็นอย่างมากในการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีระเบิดปรมาณูในสงคราม ผลงานของเขาได้มีผลกระทบอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงโลกในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง