Pacific Rim (2013) แปซิฟิกริม สงครามอสูรเหล็ก

  • เพื่อรับมือกับความรุนแรงของสัตว์ประหลาด ไคจู ทีมวิทยาศาสตร์และนักวิจัยทั้งหลายได้ตั้งสตูดิโอในการสร้างอาวุธที่มีประสิทธิภาพเพื่อทำลายสัตว์ประหลาดตัวยักษ์เหล่านี้ อาวุธพิเศษเหล่านี้ประกอบไปด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่ไม่เคยเห็นในประวัติศาสตร์มนุษย์มาก่อน เช่น ระเบิดที่มีกำลังระเบิดมหาศาลและอาวุธลับที่สามารถทำลายได้แม้กระทั่งกลุ่มสัตว์ประหลาดโดยที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อมนุษย์ การประดิษฐ์คิดค้นอาวุธพิเศษเหล่านี้ได้สร้างสรรค์ความหวังให้กับมนุษยชาติในการต่อสู้และคืนความสงบสุขให้กับโลกอีกครั้ง

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง