Plan 75 (2022) วันเลือกตาย

  • โครงการของรัฐบาล “วันเลือกตาย” แผน 75 เป็นโครงการที่สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้สูงอายุที่ถูกการุณยฆาตเพื่อเยียวยาสังคมสูงวัย โดยเฉพาะผู้หญิงสูงวัยที่อยู่ในช่วงเวลาที่กำลังจะเสียชีวิตไป เป้าหมายของโครงการนี้คือการให้ความสนับสนุนและการดูแลที่ดีที่สุดให้กับผู้สูงอายุในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตของพวกเขา การดูแลของโครงการนี้จะมีโปรแกรมพิเศษที่ช่วยให้ผู้สูงอายุมีความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการอยู่อาศัย พนักงานขายแผน 75 ทำหน้าที่ที่สำคัญในการแนะนำและประสานงานกับผู้สูงอายุเพื่อให้พวกเขาได้รับการดูแลและการรักษาอย่างเหมาะสม การเผชิญกับทางเลือกระหว่างความเป็นและความตายเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานและกรรมกรต้องเผชิญหน้าในกระบวนการดูแลผู้สูงอายุให้สามารถตัดสินใจเรื่องการรักษาสุขภาพและความเป็นอยู่ของพวกเขาได้อย่างชัดเจน ดูหนังเรื่องนี้ได้ที่ fanmovie4k

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง