Puss in Boots (2011) พุซ อิน บู๊ทส์

  • แม้คนทั่วไปจะรู้จักเขาในนามจอมโจรนอกรีต หรือเหล่าสาวๆ จะปลื้มเขาในฐานะนักรักเจ้าเสน่ห์ แต่แท้จริงแล้ว พุซ อิน บู๊ตส์ (แอนโตนิโอ แบนเดอรัส) มีอดีตอันฝังใจที่ไม่มีใครล่วงรู้ ในครั้งล่าสุดที่เขาหลบหนีจากพวกนักล่าค่าหัว ออกเดินทางร่อนเร่ไปยังอีกเมือง เขาได้ยินเรื่องราวจากพวกนักดื่มในบาร์แห่งหนึ่ง ดูหนังเรื่องนี้ได้ที่ fanmovie4k

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง