Racionais MC’s (2022) จากถนนเชาเปาลู

  • ด้วยดนตรีและข้อความ Racionais MC “Racionais MC’s” กลุ่มฮิปฮอปทรงอิทธิพลได้เปลี่ยนบทกวีข้างถนนให้กลายเป็นการเคลื่อนไหวที่ทรงพลังในบราซิลและที่อื่น ๆ ดูหนังเรื่องนี้ได้ที่ fanmovie4k

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง