Red White & Royal Blue (2023) เรด ไวท์ & รอยัล บลู รักของผมกับเจ้าชาย

  • ในนวนิยาย “Red White & Royal Blue” นี้เรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีการขัดแย้งระหว่างบุตรชายของประธานาธิบดีอเมริกันกับเจ้าชายแห่งอังกฤษ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ได้เป็นการขู่ว่าจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับอังกฤษแตกแยกกัน ทำให้ทั้งสองฝ่ายต้องเผชิญหน้ากับการสู้รบที่มีความรุนแรงมากขึ้น ภาวะเฉียบพลันนี้ได้ทำให้ช่วยขยายเหตุการณ์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น รวมถึงเปิดเผยความเป็นมาของสัมพันธ์และความรักที่เกิดขึ้นระหว่างสองคน ที่เริ่มจากความขัดแย้งแต่กลับกลายเป็นความรักที่แรงกล้า และมีพลังในการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ยากลำบาก

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง