Resemblance (2023) ปรากฏการณ์

  • ในช่วงเวลาปริศนาและโรคระบาดที่แพร่ไปยังคนหนุ่มสาวซึ่งทยอยกันหายตัวไปอย่างลึกลับ “ปรากฏการณ์” นายตำรวจหนุ่มจำต้องตามสืบหาความจริงของคดีนี้ โดยเฉพาะเมื่อคนที่หายตัวไปนั้นส่วนใหญ่มาจากคนในแวดวงแฟชั่น รวมถึง “ปาณนา” สภาพความเป็นอยู่ของผู้หายตัวไปและตัวอย่างที่เกี่ยวข้องทำให้เป็นปริศนาอันน่าสนใจในทางสืบสวน นายตำรวจต้องลงตัวเข้าไปในวงการแฟชั่นเพื่อค้นหาคำตอบที่แท้จริงและเพื่อทำให้สาธารณชนได้รับการป้องกันจากอันตรายที่อาจกำลังเข้ามาในวงการนี้

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง