Robbing Mussolini (2022) ปล้นมุสโสลินี

  • ผู้ประกอบการในช่วงสงครามชาวมิลานก่อตั้งกลุ่มโจรและโจรเพื่อจัดการปล้นทรัพย์สมบัติในตำนานของเบนิโต “Robbing Mussolini” มุสโสลินีอย่างประณีต

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง