RRR (2022) ภารกิจทริปเปิ้ลอาร์

  • ในปี ค.ศ. 1920 เมื่อการปฏิวัติกำลังเกิดขึ้นทั่วโลก ภารกิจทริปเปิ้ลอาร์ถูกสร้างขึ้นเพื่อผจญภัยและต่อสู้เพื่อประเทศของพวกเขา นักปฏิวัติสองคนที่เคยได้ยินถึงในตำนาน คืออังกฤษ มัลลีและสก็อตต์ บักซ์ตัน และแคทเธอรีน หญิงสก็อตต์ที่มีฝีมือในการต่อสู้ พวกเขาต้องการออกจากบ้านและเดินทางไปที่แหล่งปฏิวัติทั่วโลกเพื่อร่วมกับกำลังของประชาชนในการต่อสู้เพื่อความเสรีภาพและประชาธิปไตย ภารกิจทริปเปิ้ลอาร์เป็นการผจญภัยที่จะทำให้พวกเขาเจอกับอุปสรรคและสถานการณ์ที่อันตราย เพื่อสร้างเสรีภาพให้แก่ประชาชนทั่วโลก ดูหนังเรื่องนี้ได้ที่ fanmovie4k

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง