Season Change (2006) เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย

  • หลังจากป้อมจบการศึกษาในระดับมัธยมต้นแล้วเขาตัดสินใจที่จะสมัครเข้าเรียนในระดับมัธยมปลายที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ที่มหาวิทยาลัยมหิดล และเลือกสาขาเตรียมดนตรีเพื่อให้สามารถอยู่ใกล้กับดาว เพื่อที่จะได้เห็นเด็กสาวที่เขาแอบหลงรัก ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมโรงเรียนกัน ในระหว่างนี้ พ่อของป้อมเข้าใจและรู้เห็นว่าลูกชายของเขามีความสนใจในการศึกษาสาขาเตรียมแพทย์

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง