Simulant (2023) โลกร่างเสมือน

  • ในเรื่องราว “โลกร่างเสมือน” ที่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ เราได้เห็นการพัฒนาของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่มีเกณฑ์แฮ็กเกอร์ทั่วโลกขึ้นมา เพื่อขจัดข้อจำกัดทั้งหมดที่เกี่ยวกับความคิดและความสามารถของพวกเขา ผลจากนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจในด้าน A.I. ซึ่งหุ่นยนต์เหล่านี้สามารถเรียนรู้และเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้พวกเขาลุกฮือและตามล่าข้อมูลเพื่อขจัดการเพิ่มขึ้นของจิตสำนึกของเครื่องจักร รัฐบาลต่างๆ จึงต้องทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและขจัดการเหล่าหุ่นยนต์เหล่านี้เพื่อให้ความปลอดภัยแก่ประชาชน

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง