Spirited (2022)

  • เรื่องราวในเวอร์ชันดนตรีของชาร์ลส์ “Spirited” ดิคเก้นส์ เรื่องราวของคนนอกรีตผู้ตระหนี่ผู้ซึ่งถูกพาไปสู่การเดินทางอันมหัศจรรย์ เรื่องราวคริสต์มาสคลาสสิกในเวอร์ชันดนตรีโดยชาร์ลส์ ดิคเก้นส์ ชายผู้ตระหนี่ที่ปฏิบัติต่อทุกคนรอบตัวเขาด้วยความเห็นแก่ตัวอย่างน่ากลัวพบว่าตัวเองอยู่ในการผจญภัยที่น่าอัศจรรย์ในช่วงเวลาสามช่วง: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง