Star Wars Episode I The Phantom Menace (1999) สตาร์ วอร์ส เอพพิโซด 1 ภัยซ่อนเร้น

  • ในปีที่ 32 ก่อนยุทธการยาวิน เกิดความขัดแย้งในเรื่องการค้าระหว่างสหพันธ์พาณิชย์กับดาวนาบู (Naboo) ทำให้เกิดการปิดล้อมดาวนาบูขึ้น เพื่อก่อให้เกิดการแข่งขันและการต่อสู้ สมุหนายกวาโลรัมได้ลอบส่งอัศวินเจไดสองนาย คือ ไควกอน และ จินน์ ขึ้นไปเพื่อเป็นตัวแทนในการแก้ไขปัญหา และหาทางประสานความสัมพันธ์กับดาวนาบู ในการที่จะกลับคืนสันติภาพให้กับสหพันธ์พาณิชย์ การเดินทางของไควกอนและจินน์ไปยังดาวนาบูเป็นการเตรียมความพร้อมในการพบประชาชนและผู้นำดาวนาบู เพื่อร่วมกันค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกันอีกครั้ง

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง