State of Alabama vs. Brittany Smith (2022)

  • บอกเล่าเรื่องราวบาดใจของผู้หญิงคนหนึ่งที่พยายามใช้กฎหมาย “State of Alabama vs. Brittany Smith” Stand Your Ground ของ Alabama หลังจากสังหารชายที่เธอบอกว่าทำร้ายเธออย่างไร้ความปราณี

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง