Stuck with You (2022) รักติดลิฟต์

  • ระหว่างทางไปงานปาร์ตี้ในวันส่งท้ายปีเก่า “Stuck with You” คนแปลกหน้าสองคนติดอยู่ในลิฟต์ และต้องทำความรู้จักกัน ระหว่างทางไปงานปาร์ตี้ คนแปลกหน้าสองคนติดอยู่ในลิฟต์ในวันส่งท้ายปีเก่าและพบว่า เชื่อมต่อกันในแบบที่คาดไม่ถึง

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง