The Battle at Lake Changjin (2021) ยุทธการยึดสมรภูมิเดือด

  • ในการรบที่ทะเลสาบชางจินหรือยุทธการยึดสมรภูมิเดือด นั้นเกิดขึ้นในช่วงที่สองของสงครามเกาหลีที่เกิดขึ้นเมื่อ 71 ปีที่แล้ว ภายใต้สภาพอากาศหนาวเย็นจัด กองทัพอาสาสมัครประชาชน (PVA) เข้าสู่เกาหลีเหนือเพื่อสู้รบ ซึ่งเป็นการรบที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็นการยึดครองเขตดินแดนสำคัญระหว่างแดนเกาหลีและจีน โดยกองทัพอาสาสมัครประชาชน (PVA) ได้แสดงความเดือดร้อนและกำลังในการต่อสู้ที่ทรงพลัง อันทำให้เกิดการช่วยเหลือและสนับสนุนจากจีนให้แก่กองทัพอาสาสมัครประชาชน (PVA) ในการรบที่ทะเลสาบชางจิน

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง