The Burning Sea (2021) มหาวิบัติหายนะทะเลเพลิง

  • ในปี พ.ศ. 2512 รัฐบาลนอร์เวย์ประกาศการค้นพบแหล่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในทะเลเหนือ แท่นขุดเจาะน้ำมันตกลงบนชายฝั่งนอร์เวย์อย่างกะทันหัน สถานการณ์นี้ได้รับการเรียกว่าเป็น “มหาวิบัติหายนะทะเลเพลิง” เนื่องจากว่าน้ำมันที่พบมีปริมาณมากมายและมีผลกระทบที่ร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อม นักวิจัยได้พยายามค้นหาสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อพวกเขาตระหนักว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ร้ายแรงกว่านั้น การค้นคว้าแหล่งน้ำมันในทะเลเหนือนี้ได้เป็นที่สำคัญในการศึกษาและการวิจัยในด้านพลังงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง