The Claus Family (2020) คริสต์มาสตระกูลคลอส

  • หลังจากพบคุณปู่ของเขาคือซานตาคลอส “คริสต์มาสตระกูลคลอส” จูลส์ต้องช่วยเขาส่งของขวัญจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง กระนั้น การดูถูกของ Jules ในวันคริสต์มาสอาจทำให้เรื่องนั้นลำบากใจมากกว่าที่ซานต้าต้องสงสัย Jules Claus ไม่สนใจคริสต์มาส หลังจากที่พ่อของเขาเตะถังเมื่อปีที่แล้ว เขาก็ไม่ต้องทำอะไรกับมันอีกต่อไป ระหว่างที่แม่ของเขาทำงาน

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง